Депутаты призывают президента Петра Порошенко ветировать закон об образовании

Группа депутатов Верховной Рады Украины в составе Антона Киссе, Василия Берензовича и Григория Тимиш обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с призывом ветировать закон Украины «Об образовании», принятый украинским парламентом 5 сентября.

По оценкам нардепов, принятый закон существенно нарушает конституционные права и свободы представителей национальных меньшинств Украины, а также был проголосован с нарушением регламента.

Ниже приводим текст обращения в оригинале.

Президенту України
Порошенко П.О.

Про застосування права вето

Депутатське звернення

Шановний Петре Олексійовичу!

Звертаємося до Вас з проханням застосувати право вето до Закону України «Про освіту» у зв’язку з суттєвим і грубим порушенням конституційних прав і свобод осіб належних до національних меншин України на навчання рідною мовою.

Як відомо, 5 вересня 2017 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону України «Про освіту» (Проект Закону реєстраційний № 3491-д), яким радикально змінюються умови і правила здійснення освітнього процесу в нашій державі. Принципові зміни зазнає регулювання використання мов в освітньому процесі. Для ілюстрації цього у додатку подаємо порівняння нормативних текстів чинного Закону з відповідними положеннями Закону прийнятого 05.09.2017 року.

Порівняння дає підстави для наступних висновків:

1. Громадяни України втрачають право на вільний вибір мови навчання, що замінюється правом одержувати освіту в державних і комунальних закладах виключно державною мовою.

2. Особам які належать до національних меншин гарантується право на здобуття освіти мовою відповідної національної меншини лише на рівні дошкільної і початкової освіти, і лише в комунальних закладах, і тільки поряд з державною мовою. І це право реалізується тільки через окремі класи. Тобто втрачається право осіб належних до національних меншин на здобуття освіти рідною мовою в державних і комунальних закладах на всіх, крім вищенаведених рівнів і формах (зокрема: загальної, середньої, спеціальної, вищої тощо) освіти, а також на функціонування навчальних закладів навчання мовами національних меншин.

3. У той же час для такого різновиду національних меншин як корінні народи гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу, що слід кваліфікувати як дискримінацію — розрізнення за мовною, етнічною ознакою.

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що з прийняттям вказаних нормативних положень український законодавець припустився порушення низки прав і свобод передбачених та гарантованих Конституцією України, зокрема:

1. частини 3 і 5 статті 10, щодо гарантування вільного розвитку, використання і захисту мов національних меншин та конституційної гарантії застосування мов;
2. статті 11, щодо розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності всіх корінних народів і національних меншин;
3. частинами 2 і 3 статті 22, щодо гарантування і неприпустимості скасування конституційних прав і свобод та неприпустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів;
4. частинами 1 і 2 статті 24, щодо рівності конституційних прав і свобод громадян та неприпустимості привілеїв чи обмежень за ознаками раси, етнічного походження, за мовними ознаками;
5. частинами 5 статті 53 щодо гарантування громадянам, які належать до національних меншин права на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах.

Крім вищенаведеного, стенограма пленарного засідання Верховної Ради України свідчить про серйозні порушення регламенту законодавчого процесу під час прийняття нормативних положень статті 7, адже на затвердження голосуванням виносився текс, який не був включений до порівняльної таблиці, був сформульований під час засідання і належним чином не був доведений до відома народних депутатів.

Звертаємо Вашу увагу і на ту суттєву обставину, що йдеться про припинення прав, які не тільки абстрактно-теоретично присутні в текстах нормативних актів України, а про живі-діючі норми, які створюють правові підстави діяльності сотень навчальних закладів різних рівнів та форм, в яких навчальний процес вже протягом багатьох десятиліть (у деяких завжди) відбувався-відбувається мовами національних меншин. У деяких з них, навчальний процес відповідно мовою відбувався також раніше в інших державних формаціях до яких входили відповідні території проживання національних меншин. Тобто йдеться також про скасування набутих, звичаєвих прав.

Слід звернути увагу і на те, що всі без винятку права, що скасовуються, або суттєво звужуються вказаними нормами Закону України «Про освіту» закріплені також низкою чинних міжнародних договорів України як білатерального так і мультилатерального характеру, порушення яких негативно впливатиме на міжнародні стосунки нашої держави, передусім з тими державами сусідками, які мають етнічно споріднені національні меншини в Україні.

Шановний пане Президент України! Звертаючи Вашу увагу на суттєві порушення конституційних прав і свобод громадян України належних до національних меншин, які були допущені Верховною Радою України при прийнятті Закону України «Про освіту», відповідно до положень статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» звертаємося до Вас як до гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина застосувати право вето щодо цього Закону із наступним поверненням його на повторний розгляд Верховної Ради України.

З повагою,
Народні депутати України:

В.І. Брензович
……………..

А.І. Кіссе
. . …………

Г.І. Тіміш